CZ

Moje Sušenka se přesouvá na lepší místo... na Zboxe (Wasdase) web ^_^. Přesouvá se z toho důvodu, že Seznam mi dával na Mojí Sušenku nadměrné množství reklam >:( a většina z těch reklam, když jsem se podíval bylo nevhodných a to se mi fakt nelíbilo, protože Moje Sušenka měla být kid friendly stránka a když mi tam dává reklamy, které by děti neměly vidět, tak k čemu to potom je. Tak konečně nějaký server, kde nebudu mít reklamy :D, oficiálně opouštím Seznam (jen e-mailové schránky si nechávám), protože tato webová stránka nebude upravována, tento text tu bude navždy. Za pár vteřin budete přesunuti na NOVOU Mojí Sušenku, prosím uložte si nové URL. Sezname, zklamal jsi mě >:(

~honzik2535

EN

My Cookie is moving to a better place... to Zbox's (Wasdas's) website ^_^. It's moving because Seznam was placing an unacceptable dose of ads here >:( and most of these ads, when I looked at them, were very inappropriate and I really didn't like that, because My Cookie was meant to be a Kid friendly website and if it's placing ads, which kids shouldn't see, then what is it for. Well, finally a server, where no ads will show up :D, so officially I'm leaving Seznam (well, I'll only save my e-mails), because this website won't be updated in the future, this text will be here forever. In a few seconds you'll be redirected to NEW My Cookie, please save that URL. Seznam, you dissapointed me >:(

~honzik2535